Ciri, Sen Çok Başkasın!

”Kılıç ve baltanın çağı yakın, kurdun kart fırtınasının çağı. Beyaz Soğuk ve Beyaz Işığın, Deliliğin ve Küçümsemenin çağı. Tedd Deireádh, Zamanın Sonu. Dünya buzların arasında ölecek ve yeni bir güneş ile yeniden doğacak. Kadim Kan ile yeniden doğacak, Hen Ichaer, ekilmiş tohum ile. Filizlenmeyecek ancak alev alacak bir tohum. Ess’tuath esse! Gerçekleşecek olanlar bunlar!. İşaretleri izleyin. HangiOkumaya devam edin “Ciri, Sen Çok Başkasın!”

WITCHER ÖVMELERİ: DANDELLION SEN BAŞINA NELER AÇTIN YA?

Eveet, yazı dizimize devam ediyorum. Novigrad’ı bitirmem o kadar uzun sürdü, o kadar farklı yola sapmam gerekti ki açılışı bu görsel ile yapmanın en uygunu olacağını düşündüm. Dudu’yu bulmam gerekiyordu ki Dandellion’ı kurtarayım, ki Ciri’yi bulayım. Evet aynı Prsicilla’nın söylediği gibi. Bu yazıda o kadar detaylı anlatmayacağım çünkü konu övgüden çok hikayeyi detaylıca anlatmaya döndü.Okumaya devam edin “WITCHER ÖVMELERİ: DANDELLION SEN BAŞINA NELER AÇTIN YA?”

WITCHER ÖVMELERİ: ENTRİKALAR ŞEHRİ

Eveet, Witcher övmeye son sürat devam! Velen’i yeterince övdüğümü düşünürken, Keira Metz ve Pellar ile yaptığım yan questlerin (ki o quest sayesinde Keira’yı ilerisi için Kaer Morhen’a çağırabiliyorsunuz) içeriğini anlatırsam yazı dizisinin Velen’den oluşacağını fark ettiğim için arkada bırakıyoruz o bataklığı. Ve Ciri’nin arkasından ”Entrikalar Şehri” Novigrad’a giriş yapıyoruz. İç boğucu, ölü ve kötücül birOkumaya devam edin “WITCHER ÖVMELERİ: ENTRİKALAR ŞEHRİ”